Tarım İl Müdürlüğü

 
 
Büyüt Küçült

Karamürsel İlçemizde 750 Başlık Koyun Ağılı İnşaatı Devam Etmektedir.

Bakanlığımız Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması için Kırsal Kalkınma Yatırımları Tarıma Dayalı Sanayi Yatırımlarını desteklemektedir. Bu desteklemeler gerçek kişi başvurularında 150 bin Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600 bin Türk Lirasını geçmeyecektir. Bu rakamların yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilmektedir. Bu bağlamda İlimizde 2011 yılında Ekonomik Yatırımlardan faydalanmak için toplamda 10 başvuru olmuş bunlardan 7 tanesi uygun görülmüş ve bakanlık onayına sunulmuştur. Bakanlık 5 adet başvuruyu hibeye uygun görmüş ve onay vermiştir. Hali hazırda bu 5 başvurudan sadece 2 firma hibe sözleşmesi imzalamıştır. Bu firmalardan bir tanesi  Karamürsel İlçemiz İnebeyli köyünde son sistem 750 başlık modern koyun ağılının yapımına başlamıştır. İnşaatın sonlarına yaklaşılmış olup Bu işle ilgili Bakanlığımızın desteği 299.986,00 Tl’dir. 2012 yılında ekonomik yatırımlarla ilgili hibe destekleri devam edecek olup Bakanlığımızın tebliğinin yayınlanmasıyla gerekli duyurular zaman içinde üreticilerimize yapılacaktır.